22.11.2014: Stepařský pohár ČMSS VI. ročník

22.11.2014 10:00

 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE

Materiály ke stažení:   propozice_Pohar_CMSS_VI._2014.pdf

 

Název soutěže
Taneční soutěž v Tap Dance Pohár ČMSS – VI. ročník
Pro členy i nečleny ČMSS
Soutěž je určena pro začínající i pokročilé stepaře.
Termín soutěže 22.listopadu 2014 - sobota
Místo soutěže Sportovní hala Lužiny, Bellušova ulice, Praha 5
Pořadatel soutěže Českomoravský stepařský svaz, o.s.
Spolupořadatel soutěže TS Andrea, o.s.
Kontakt na pořadatele ČMSS o.s., Otto Kočí, otto.koci@gmail.com, tel: 774 736 226
Předseda poroty Kateřina Kodetová
Porota soutěže Tříčlenná (Mgr. Dana Pešová, Hana Hanušová, Kateřina Kodetová). Známkovaní poroty bude zveřejněno při vyhlášení výsledků na konci každé soutěže.
Vedoucí soutěže
Mgr. Andrea Myslivečková
Moderátor soutěže
Otto Kočí
Hlavní sčitatel soutěže
Renata Brožová
 
Registrace soutěžních čísel Renata Brožová, info@stepujeme.cz
Druh soutěže Pohárová stepařská soutěž pro členy i nečleny ČMSS
Soutěžní disciplíny začátečníci a mírně pokročilí (dopoledne)
 • Sola muži, Sola ženy, dua, tria – délka skladby 1:45-2:15
 • malé skupiny 2:30-3:00
 • formace 2:30-4:00,formace v kategorii mini a children 2:30-3:00
 • miniprodukce (bez určení věku 4 -12 tanečníků) 3:30- 8:00 min
 • produkce (bez určení věku od 25 tanečníků) 4:00- 8:00 min
Soutěžní disciplíny pokročilí (odpoledne)
 • Sola muži, Sola ženy, dua, tria – délka skladby 1:45-2:15
 • malé skupiny 2:30-3:00
 • formace 2:30-4:00,formace v kategorii mini a children 2:30-3:00
 • miniprodukce (bez určení věku 4 -12 tanečníků) 3:30- 8:00 min
 • produkce (bez určení věku od 25 tanečníků) 4:00- 8:00 m
Věkové kategorie
V roce konání soutěže dovršení:
 • Mini maximálně 8 let
 • Children maximálně 11 let
 • Juniors 12-15 let
 • Adults 16-31 let
 • Adults II 31 a více let
Duo, trio, malá skupina a formace mohou být doplněny z nižších věkových kategorií, ne však více než 50% startujících.Vzhledem k tomu, že soutěž není postupová, je možno udělit z na požádání výjimky z věku soutěžících i délky skladeb.
Velikost taneční plochy Parket ve velikosti 12x14 m, počet tanečníků není omezen.
Oblečení Oblečení: není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a odpovídat věkovému zařazení tanečníka
Rekvizity a kulisy
 
Kulisy a taneční rekvizity jsou povoleny, lze používat po celou dobu vystoupení, vyjma ostrých předmětů a otevřeného ohně
Vyhlášení vítězů Všichni účastníci obdrží diplomy a medaile.
Forma přihlášení, Termín pro přihlášení
Na přiloženém formuláři- příloha v Excelu - 2 příohy dopoledne , odpoledne
Termín pro přihlášení: do 10.11.2014 zaslat emailem na: info@stepujeme.cz
Vzhledem ke zjednodušení přihlášek neuvádějte ročník narození soutěžících, spoléháme na fair play vedoucích kolektivů při zařazování do věkových kategorií. (možno jako vloni požádat případně i o výjimky). U skupin, formací, produkcí a miniprodukcí není třeba rozepisovat jmenný seznam soutěžících, stačí uvést počet.
Hudba
Každé soutěžní číslo musí mít svoje CD-R.Hudební nosič musí být označen jménem soutěžícího, názvem tanečního kolektivu, názvem vystoupení. Hudební nosič (CD) obsahuje pouze 1 hudební nahrávku.Každý soutěžící má povinnost na požádání vedoucího soutěže nebo pořadatele soutěže předložit údaje s uvedením názvu skladby, autora hudby, textu a interpreta, názvu originálního nosiče a jeho vydavatele. Zvukař spustí nahrávku po nástupu na taneční plochu nebo na pokyn pověřené osoby (zpravidla pohybem ruky).
 
Startovné
Startovné je 100 Kč/osoba/ disciplína, za každou další disciplínu 50 Kč.
Platba startovného se uskuteční do 14.11.2014.
Číslo účtu ČMSS: 241560041/0300
Pokud se soutěžící ze závažných důvodů (nemoc apod.) nezúčastní, startovné vrátíme. Případné doplatky a vratky startovného možno hotově na místě.
Vypočítané startovné prosím uveďte na stránku na přihlášce vpravo dole.a odeslání na adresu: info@stepujeme.cz Termín pro zaslání: do 10.11.2014.
Vstupné
vstupné: 100,- Kč
Děti do 15 let a důchodci 50 Kč
Ostatní ujednání Náklady porotců a hlavního sčitatele jsou hrazeny dle dohody s pořadatelem. Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady spojené s účastí na soutěži včetně dopravy a neručí za věci odložené v šatnách.Pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, osobní cennosti a věci atd.). Návštěvníkům akce je umožněno pořizování zvukových a obrazových záznamů VÝHRADNĚ ve VYHRAZENÝCH PROSTORÁCH konání soutěže. Tato služba není zpoplatněna. Pořadatel stanovil PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten a odkládacích ploch pro soutěžící.