6.-8.11.2015: Tap Dance Cup DLE 2015

06.11.2015 15:00

ČMSS ve spolupráci s BVV a Dance Life Expo vyhlašuje stepařskou soutěž Tap Dance Cup DLE 2015 - II.ročník

 

Druh soutěže:

Otevřená pohárová soutěž pro členy i nečleny ČMSS bez rozlišení úrovně pokročilosti.

Datum soutěže:

Sobota 7.11.20157:30 – 13:30 hod.

Místo soutěže:

areál BVV, Brno, Výstaviště 405/1, pavilon E, II. patro, Theatre stage

mapa: https://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je ČMSS, o.s., Zoubkova 1231/4, 155 00 Praha 5

Odpovědná osoba pořadatele:

Otto Kočí, e-mail: otto.koci@gmail.com, tel: 774 736 226

Personální obsazení soutěže
Moderátor Otto Kočí
Vedoucí soutěže: Daniel Šíma
Předseda poroty: Ludmila Pohanková
Porota:

Daniel Borak
Daniel Leveillé

Ludmila Pohanková

Pořadatelský tým: sčitatelé, registrace hudby apod. Martina Konečná & stepaři z NO FEET
Soutěžní disciplíny
Sóla muži, Sóla ženy children, juniors, adult, adult II. délka skladby 1:45 – 2:15
Duo children, juniors, adult, adult II. délka skladby 1:45 – 2:15
Trio children, juniors, adult, adult II. délka skladby 1:45 – 2:15
Malá skupina (4-7) children, juniors, adult, adult II. délka skladby 2:30 – 3:00
Formace (8-24) children, juniors, adult, adult II. délka skladby 2:30 – 4:00
Produkce (25 +) children, juniors, adult, adult II.  
Věkové kategorie
Children Maximálně 11 let
Juniors 12 – 15 let
Adults 16 – 31 let
Adults II. 32 let a více

Duo, trio, malá skupina a formace mohou být doplněny z nižších věkových kategorií, ne však více než 50% startujících. Vzhledem k tomu, že soutěž není postupová, je možno udělit na požádání výjimky z věku soutěžících i délky skladeb. Neuvádějte rok narození soutěžících, spoléháme na fair play vedoucích klubů při zařazování do věkových kategorií.

Taneční plocha
Velikost taneční plochy je 10 x 10 m. Povrch je tvrzená dřevotříska, stejný povrch jako na MČR 2015.
Ostatní podmínky soutěže

Oblečení: Oblečení není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a odpovídat věkovému zařazení tanečníka. Rekvizity a kostýmy: Kulisy a taneční rekvizity jsou povoleny, lze používat po celou dobu vystoupení, vyjma ostrých předmětů a otevřeného ohně. Hudba: Každé soutěžní číslo musí mít svoje CD-R. Hudební nosič musí být označen jménem soutěžícího, názvem tanečního kolektivu, názvem vystoupení. Hudební nosič (CD) obsahuje pouze 1 hudební nahrávku. Každý soutěžící má povinnost na požádání vedoucího soutěže nebo pořadatele soutěže předložit údaje s uvedením názvu skladby, autora hudby, textu a interpreta, názvu originálního nosiče a jeho vydavatele. Zvukař spustí nahrávku po nástupu na taneční plochu nebo na pokyn pověřené osoby (zpravidla pohybem ruky).

Časový harmonogram
Pátek 6.11.2015
   
16:30 – 18:00 hod. WORKSHOP pokročilí - D.Leveillé Theatre stage, pavilon E, II.patro
18:00 – 20:00 hod. WORKSHOP pokročilí - D.Borak, D.Leveillé Theatre stage, pavilon E, II.patro
Sobota 7.11.2015
   
7:30 – 13:00 hod. STEPAŘSKÁ POHÁROVÁ SOUTÉŽ Theatre stage, pavilon E, II.patro
13:40 - 13:50 hod. SHOW: DANIEL BORAK & DANIEL LEVEILLÉ (CH) Show stage, pavilon B
13:50 - 14:30 hod. FLASHMOB - český rekord v počtu stepařů stepujících stejnou choreografii
choreografie na točena zde: https://www.youtube.com/watch?v=4Hq2kzgEQIE
Show stage, pavilon B
16:00 - 17:30 hod. WORKSHOP mírně pokročilí - D.Borak Couples & Thematic studio,
pavilon E, I.patro
18:30 - 20:00 hod.  WORKSHOP MEGASEMINÁŘ - D.Borak a D.Leveillé Dance stage, pavilon C
Neděle 8.11.2015
   
9:30 - 11:00 hod. WORKSHOP pokročilí - D.Borak Universal studio, pavilon E, I.patro
11:00 - 12:30 hod. WORKSHOP mírně pokročilí - D.Leveillé Universal studio, pavilon E, I.patro
 
Startovné / vstup na DLE / workshopy
Tato soutěž robíhá v rámci tanečního veletrhu Dance Life Expo 2015.  Vstup do areálu BVV proto podléhá systému vstupenek DLE, kdy běžná cena vstupného je 170 Kč / den. Pro stepaře je domluvena cena 170 Kč na všechny 3 dny dohromady. Součástí této 3-denní vstupenky jsou letos také volné vstupy na open classy ostatních taneční žánrů  (běžná cena je dalších 220 Kč / den). Současně máme letos opět zajímavé ceny na workshopy zahraničních lektorů – Daniela Boraka a Daniela Leveillé.
 
Daniel Borak
Na poli světového soutěžního stepu není mnoho úspěšnějších stepařů než Švýcar s českým původem Daniel Borak. Tento šestadvacetiletý všestranný tanečník a artista se může chlubit jedenácti tituly mistra světa, z toho šesti v sólové kategorii. Daniel vystudoval Zurich School of Dance and Theatre a je součástí mnoha významných tanečních, divadelních a televizních projektů. Jako host učil a vystupoval ve Spojených státech, Itálii, Německu, Kolumbii, Velké Británii a Španělsku a samozřejmě také ve své domovině České republice. 
 
Daniel Leveillé
Jedenadvacetiletý Švýcar Daniel Leveillé je sedminásobným mistrem světa ve stepu. Učil se u nejlepších světových stepařů jako Jason Janas, Michelle Dorrance, Jason Samuels Smith a nyní je členem jedné z nejlepších evropských stepařských skupin Fabrice Martin´s Tap Dance Company. Jako lektor již hostoval v mnohých tanečních školách a na mnoha festivalech v Rusku, Israeli, Německu, Španělsku, ve Spojených státech a letos poprvé přijíždí také do Česka.
obsah cena pro stepaře
Vstup na 3 dny DLE+ startovné + Open Classy DLE 170 Kč / 3 dny DLE
Workshopy:  

1 x 90 minut
2 x 90 minut
3 x 90 minut
4 x 90 minut
5 x 90 minut
6 x 90 minut

350 Kč
600 Kč
850 Kč 
1 050 Kč
1 200 Kč
1 300 Kč

POZOR: kapacita sálu na workshopy je omezena, rozhodujícím datem pro rezervaci je datum úhrady!
 
Příklad výpočtu cen:
  • soutěž v sobotu + workshop v sobotu 1 x 90 minut:   170 Kč vstup + 350 Kč workshop
  • soutěž v sobotu + workshop v pátek a v sobotu 2 x 90 minut: 170 Kč vstup + 600 Kč workshopy
  • soutěž v sobotu + workshop v pátek a v sobotu 3 x 90 minut: 170 Kč vstup + 850 Kč workshopy
  • atd. ..
Přihlášení na soutěž / platby startovné / workshopy
Přihláška na soutěž: 
  • nejpozději do 9.10.2015 zaslat e-mailem na: otto.koci@gmail.com v Excelu prihlaska_DLE.xls za klub
 Platby startovné / workshopy: 
  • na základě přihlášek (startovné / workshopy) vám budou zaslány pokyny k platbě od BVV a faktura
  • platba musí proběhnout nejpozději do 26.10.2015 na bankovní účet BVV
  • vstupenku / pásku na ruku umožnující vstup do areálu si lze poté vyzvednout při příchoduna BVV, pavilonem E na základě nahlášení klubu + jména soutěžícího – bude vydáváno hromadně pro daný klub
V případě potřeby informací – pište / volejte: Otto Kočí, tel: 774 736 226, otto.koci@gmail.com 
 
 
Doplňkové informace:
Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady spojené s účastí na soutěži včetně dopravy a neručí za věci odložené v šatnách. Pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, osobní cennosti a věci atd.). Pořadatel stanovil zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten a odkládacích ploch pro soutěžící. 
 
Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby ČMSS, nebo jím pověřená osoba, pořizovala fotografické, zvukové či zvukově obrazové záznamy ze soutěže a s jejich následným použitím v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými způsoby (internet, tištěná média atd.)