8.11.2014: Tap Dance Cup DLE 2014

08.11.2014 08:00

Poprvé v historii stepařská soutěž Tap Dance Cup DLE na  unikátním tanečním festivalu a veletrhu DANCE LIFE EXPO 2014! Filozofií DLE je představit tanec, jeho krásu, v tom nejširším pojetí a hloubce napříč všemi tanečními směry nejširší veřejnosti v shows, workshopech, seminářích a soutěžích. ČMSS ve spolupráci s BVV a Dance Life Expo vyhlašuje tuto stepařskou soutěž.

Materiály ke stažení: 

propozice_Tap_Dance_Cup_DLE_2014.pdf   |  seminar_Alexandr_Ostanin.pdf   |   Cesky_rekord_steparu.pdf    |   prihlaska_DLE.xls

Druh soutěže:

Otevřená pohárová soutěž pro členy i nečleny ČMSS bez rozlišení úrovně pokročilosti.

Datum soutěže:

Sobota 8.11.2014, 7:30 – 13 hod.

Místo soutěže:

areál BVV, Brno, Výstaviště 405/1, pavilon E, Theatre stage

mapa: https://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je ČMSS, o.s., Zoubkova 1231/4, 155 00 Praha 5

Odpovědná osoba pořadatele:

Otto Kočí, e-mail: otto.koci@gmail.com, tel: 774 736 226

Personální obsazení soutěže

Vedoucí soutěže:

Otto Kočí

Předseda poroty:

Ludmila Pohanková

Porota:

Alexandr Ostanin

Martina Konečná

Ludmila Pohanková

Soutěžní disciplíny

Sóla muži, Sóla ženy

children, juniors, adult, adult II.

délka skladby 1:45 – 2:15

Duo

children, juniors, adult, adult II.

délka skladby 1:45 – 2:15

Trio

children, juniors, adult, adult II.

délka skladby 1:45 – 2:15

Malá skupina (4-7)

children, juniors, adult, adult II.

délka skladby 2:30 – 3:00

Formace (8-24)

children, juniors, adult, adult II.

délka skladby 2:30 – 4:00

Věkové kategorie

Children

Maximálně 11 let

Juniors

12 – 15 let

Adults

16 – 31 let

Adults II.

32 let a více

Duo, trio, malá skupina a formace mohou být doplněny z nižších věkových kategorií, ne však více než 50% startujících. Vzhledem k tomu, že soutěž není postupová, je možno udělit na požádání výjimky z věku soutěžících i délky skladeb. Neuvádějte rok narození soutěžících, spoléháme na fair play vedoucích klubů při zařazování do věkových kategorií.

 

Taneční plocha

Velikost taneční plochy je 10 x 10 m. Povrch je tvrzená dřevotříska, stejný povrch jako na MČR 2014.

Ostatní podmínky soutěže

Oblečení:

Oblečení není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a odpovídat věkovému zařazení tanečníka.

 

Rekvizity a kostýmy:

 

Kulisy a taneční rekvizity jsou povoleny, lze používat po celou dobu vystoupení, vyjma ostrých předmětů a otevřeného ohně.

 

Hudba:

Každé soutěžní číslo musí mít svoje CD-R.

Hudební nosič musí být označen jménem soutěžícího, názvem tanečního kolektivu, názvem vystoupení.

Hudební nosič (CD) obsahuje pouze 1 hudební nahrávku.

Každý soutěžící má povinnost na požádání vedoucího soutěže nebo pořadatele soutěže předložit údaje s uvedením názvu skladby, autora hudby, textu a interpreta, názvu originálního nosiče a jeho vydavatele. Zvukař spustí nahrávku po nástupu na taneční plochu nebo na pokyn pověřené osoby (zpravidla pohybem ruky).

Ocenění:

Diplomy: finálová umístění,
mediale: 1.-3. místa,

poháry: 1. místo

Vstupné:

160 Kč – vstupné na Dance Life Expo 2014

Časový harmonogram

 

Sobota 8.11.2014

 

7:30 – 13:00 

stepařská soutěž Tap Dance Cup DLE

Theatre stage

13:15 - 13:30

český rekord v počtu stepařů stepujících stejnou choreografii

EVROPA 2 stage

14:30 – 16:00

seminář 90 minut s Alexander Ostanin

Universal Dance studio

16:45 - 17:15

stepařské battles

EVROPA 2 stage

 

Neděle 9.11.2014

 

11 – 12:30 

seminář 90 minut s Alexander Ostanin

Universal Dance studio

Časový harmonogram soutěže včetně prostorových zkoušek bude upřesněn po dokončení registrace

 

Startovné / vstup na DLE / seminář Alexandr Ostanin

Tato soutěž je vyjímečná tím, že probíhá v rámci tanečního veletrhu Dance Life Expo 2014.
Vstup do areálu BVV proto podléhá systému vstupenek DLE (běžná cena je 160 Kč / den). Součástí vstupu na DLE jsou také volné vstupy na open classy ostatních taneční žánrů v daný den. Současně se podařilo vyjednat zajímavé slevy na balíčky spojující vstupné / startovné i seminář zahraničního lektora – Alexandra Ostanina.

obsah

běžná DLE cena

cena pro stepaře

Vstup + Startovné

sobota 8.11.

320 Kč

160 Kč

 

Vstup + Startovné
+ seminář 1 x 90 minut

sobota 8.11. (14:30 – 16 hod.) 

nebo
neděle 9.11. (11 – 12:30 hod.)

610 Kč

350 Kč

Vstup + Startovné
+ seminář 2 x 90 minut

sobota 8.11. (14:30 – 16 hod.)

a

neděle 9.11. (11 – 12:30 hod.)

900 Kč

600 Kč

Zakoupením libovolného balíčku ve kterém je obsažen vstup na DLE získáváte možnost bezplatných vstupů na open classy ostatních tanečních žánrů v daném dni podle: www.dancelifeexpo.cz/workshopy

POZOR: kapacita sálu na seminář je omezena, rozhodujícím datem pro rezervaci je datum úhrady!

 

 

Přihláška na soutěž: 
  • nejpozději do 22.10.2014 zaslat e-mailem na: otto.koci@gmail.com v Excelu prihlaska_DLE.xls za klub
Platby startovné / seminář: 
    -     na základě přihlášek (startovné / semináře) vám budou zaslány pokyny k platbě od BVV a faktura
    -     platba musí proběhnout nejpozději do 30.10.2014 na bankovní účet BVV
    -     vstupenku / pásku na ruku umožnující vstup do areálu si lze poté vyzvednout při příchodu na BVV, pavilonem E na základě nahlášení klubu + jména soutěžícího
 
V případě potřeby informací – pište / volejte: Otto Kočí, tel: 774 736 226, otto.koci@gmail.com 

Poznámka: postup plateb je z důvodu systému vstupenek na DLE a rezervačnímu systému na semináře DLE

 

 

Doplňkové informace:

Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady spojené s účastí na soutěži včetně dopravy a neručí za věci odložené v šatnách. Pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, osobní cennosti a věci atd.). Pořadatel stanovil zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách šaten a odkládacích ploch pro soutěžící.

 

Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby ČMSS, nebo jím pověřená osoba, pořizovala fotografické, zvukové či zvukově obrazové záznamy ze soutěže a s jejich následným použitím v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými způsoby (internet, tištěná média atd.)