Step jako integrální součást dramatického umění – pokus o srovnávací analýzu, Mgr. Sylva Brychtová

17.09.2013 01:28

Práce se zabývá fenoménem „stepový tanec“ a jeho způsobem použití v různých inscenačních tvarech. Hlavním tématem je srovnávací analýza stepu v činohře Komik (The Entertainer) od Johna Osborna (Divadlo bratří Mrštíků, dnešní Městské divadlo Brno, 1981), dále v pantomimě, konkrétně v díle Trosečník Boleslava Polívky (Divadlo na provázku, dnešní divadlo Husa na provázku, Brno 1987) a v muzikálu Kniha džungle Radoslava Balaše podle povídek Rudyarda Kiplinga (Divadlo J. K. Tyla, Plzeň 2007). V úvodních kapitolách se autorka věnuje zhodnocení stepu v jeho významných vývojových etapách v Severní Americe. Následující kapitoly se týkají zhodnocení vývoje stepu u nás v návaznosti na historický a společensko-politický kontext doby. V závěrečných kapitolách autorka uvádí shrnutí výsledků bádání o použití stepu ve zkoumaných inscenacích a rovněž se zamýšlí, kam směřuje současný step.

Ke stažení v PDF: https://is.muni.cz/th/179825/ff_m/diplomova_prace.pdf