Otevřená výzva stepařským klubům

V Praze a Brně, 12.1.2014
Vážení vedoucí stepařských klubů,
obracíme se na Vás jako členy Českomoravského stepařského svazu nebo osoby činné ve stepu v České republice. Jsme vedeni dobrou vůlí rozpohybovat činnost ČMSS, nebo si naopak na druhé straně říci, že myšlenka svazu dále není životaschopná a potom raději ukončit jeho činnost.
 

Současný výbor ČMSS

ČMMS (svaz) je občanským sdružením, které zastupuje jeho výbor. Nyní ve složení Tomáš Slavíček (TS Andrea Praha, prezident), Andrea Myslivečková (TS Andrea Praha, viceprezident a statutární zástupce pro CDO), Otto Kočí (nezávislý, tajemník) a Renata Brožová (Brooch Praha, člen). Podle stanov je výbor 5-členný, pátým členem byla paní Blanka Bohunková, která se všem schůzek výboru neúčastnila a na pozici rezignovala. Jednání výboru doplňuje Monika Bačkovská (TS Andrea Praha), která je výborem pověřena evidencí členské základny.
 
Jak vyplývá z názvu, svaz by měl „svazovat“ (spojovat) kluby o zájemce o step. Dnešní podoba je podle našeho názoru již několik let stále stejná a čím dál tím více neuspokojivá. O svazu rozhoduje výbor s převahou zástupců TS Andrea Praha, bez zájmu a účasti ostatních stepařských klubů. Svaz nyní nespojuje. Z velké části pro nezájem klubů. Z další části proto, že klubům a stepařům svaz nenabízí činnost a zastupování zájmů, které by je opravdu zajímalyNedotýkáme se tím však několikaleté práce výboru, nechceme negovat práci, kterou odvedli zatímco většina ostatních se nezajímala.
 

Zastoupení stepařských klubů v ČR

Kdybychom nakreslili „mapu stepařských klubů“ - např. podle počtu účastníků na posledním Mistrovství ČR ve stepu 2013, je pořadí klubů a jejich váha v českém soutěžním step následující:
 
Český a moravský soutěžní svět je pestřejší než je současné složení výboru, byť největším klubem je TS Andrea Praha. Je tedy logické nárokovat, aby výbor ČMSS odrážel více realitu zastoupení klubů na MČR.
 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme:

  • Nominovat nové vedení ČMSS (výbor). Navrhujeme, aby každý z klubů, který podle posledního Mistrovství republiky ve stepu měl v celkovém počtu počtu soutěžících zastoupení více jak 3% měl možnost nominovat do nového výboru 1 svého klubového zástupce. Podle MČR 2013 by potom výbor měl 8 členů a lépe by odrážel zastoupení klubů soutěžním stepu. Navrhujeme zachovat statutární zástupce ČMSS, tedy prezident, viceprezident a tajemník. Pozici prezidenta obsazuje vedení ČMSS (výbor) principem volby,rozhoduje nadpoloviční přítomná většina výboru. Prezident může být obsazen osobou i mimo výbor ČMSS. Valná hromada jako nejvyšší orgán ČMSS by zůstala zachována.
     
  • Předložit valné hromadě ke schválení změny ve stanovách ČMSS jako občanského sdružení, tak, aby odráželi volbu nového vedení, pro zachování zákonnosti tohoto kroku a kontinutity stanov sdružení. V současné době připravujeme návrh úpravy stanov tak, aby toto bylo zajištěno a technicky provedeno.

Nové vedení svazu navrhujeme pověřit:

Jednáním s CDO o tom, aby část prostředků, které do CDO posílají stepařské kluby zůstávala ve stepu, např. formou zakoupení soutěžního parketu, nebo formou spoluúčasti na pořádání Mistrovství ČR ve stepu. Nechceme, aby step byl čistým plátcem. Chceme, aby stepařské peníze byly využity opět na step, nikoliv na jiné činnosti CDO. Běžný klub zaplatí do CDO za účast na Mistrovství republiky ve stepu zhruba 20 – 30 000 Kč za soutěžní sezónu, za účast na Mistrovství světa zhruba další poloviční částku. Pokud podle dokumentů CDO (soutěžní řád, propozice MČR) provedeme součet všech finančních úhrad, které do CDO plynou od 471 soutěžících stepařů na MČR 2013, dostaneme tyto výsledky:

členství jednotlivce 300 Kč / rok
členství klubu 1 200 Kč / rok
startovné na MČR 100 Kč člen CDO / 200 Kč nečlen CDO
(471 x 300 Kč) + (13 x 1 200 Kč) + (471 x 100 Kč) = 204 000 Kč / rok
 
Současně nebylo nikdy transparentně doloženo či vysvětleno jakým způsobem jsou tyto prostředky použity ve prospěch českého stepu, případně jaké protihodnoty ve formě nefinanční podpory podniku Mistrovství ČR ve stepu poskytuje CDO zpět.
 
Lze obecně říci, že stepaři posílají ročně do CDO cca 200 000 Kč aniž by tyto prostředky byly využity ve prospěch českého stepu. Mistrovství ČR pořádá stepařský klub (v poslední blízké minulosti často TS Andrea Praha, před tím R+P Brno) bez adekvátní finanční podpory CDO. CDO poskytuje pořadateli pouze část prostředků ze startovného a vstupného.
 
Touto nevyváženou situací jsme znepokojeni a nehodláme se s ní nadále smířit bez náležitého vysvětlení a jednání ze strany orgánů CDO.
 

Navrhujeme začít diskutovat o zájmech stepařských klubů vs. činnost svazu:

Definovat nově činnost svazu. Svaz by podle nás měl podporovat především soutěžní a nesoutěžní podniky, v čele s Mistrovstvím republiky v ČR. Dále řada klubů pořádala své nesoutěžní přehlídky, např. Pražský pohár, Mezinárodní festival v Brně, Hradský festival apod. Nové vedení svazu by si mělo říci, co chce dělat a tomu přizpůsobit své další kroky.
 
Řešit financování činnosti svazu. Ať již bude činnost svazu jakákoli, předchozí financování z příspěvků od Sazky skončilo. Svaz se se musí o své finance postarat sám. Svaz tvoří cca 600 – 800 členů. Ačkoliv všichni platí příspěvky do CDO je třeba přemýšlet, či z ČMSS neudělat také organzaci financovanou pomocí členkých příspěvků. Pokud bude CDO respektovat náš požadavek na spolufinancování stepařských aktivit, nebudou členské příspěvky v ČMSS nutné.
 
Může se také stát, a okolnosti tomu spíše nasvědčují, že o činnost svazu je malý zájem mezi kluby a re-start nebude možný pro trvající nezájem klubů.
 
Vážení vedoucí klubů, 
je to na Vás, jak s touto výzvou naložíte. Činností můžeme posílit, nečinností a nezájmem se nikam neposuneme.
 
Všechny body by bylo vhodné prodiskutovat na společném setkání. Aby toto vše mělo zákonnou váhu je nutné, podle stanov ČMSS jako občanského sdružení, aby vše schválila valná hromada na svém řádném / mimořádném setkání.
 
Děkujeme za Vaši reakci, ať již souhlasnou či nesouhlasnou. Budeme rádi, když odepíšete e-mailem či zavoláte. Podle společných možností bychom také rádi naplánovali schůzku zástupců klubů ledna - února 2014.
 
V Praze 12.1.2014
autoři výzvy Otto Kočí, Pavel Bartůněk
 
Zasláno na vědomí:
TS Andrea, Fidgety Feet, TS No FEET, TŠ R+P Brno, TS PULS Opava, Four taps, Hanny dance, TDC Avalanche, DDM Horní Počernice, Alka Praha, Konstance Pardubice, TS Vítr, Step by step studio, Czech Dance Benefit Society

 

Dokument ke stažení: vyzva-steparskym-klubum.pdf

Diskusní téma: Otevřená výzva stepařským klubům

Titulek: SHRNUTÍ výzvy Vložil: Otto Kočí Datum: 18.02.2014

Dobrý den,
před 3 týdny jsme vás kontaktovali ve věci re-startu ČMSS.

Děkujeme za všechny reakce: jmenovitě Zdeněk Pilecký ZIG-ZAG, Lída Pohanková, Jana Vondálová TS Puls Opava, Martina Konečná NO FEET, Lenka Hejnová Fidgety Feet a Klára Šacherová Dance Tappers Blansko.

viz. diskuze na https://www.step.cz/otevrena-vyzva-steparskym-klubum/

Reakce cítíme víceméně pozitivní, či minimálně neutrální.

Předložíme současnému výboru ČMSS žádost o zařazení těchto bodů na nejbližší valnou hromadu, která by se měla konat nyní v následujících týdnech - o jejím přesném termínu bude informovat současný výbor:

* změna stanov svazu v článku 5. Orgány ČMSS, podle návrhu v příloze - navrhujeme otevřít výbor svazu zástupcům všech větších klubů, aby měli možnost mít svého zástupce ve výboru,
* zvolit nové - užší - vedení výboru ČMSS,
* začít jednání s CDO a dalším pro financování svazu.

Za ty z vás, kteří přijedou na valnou hromadu (pravděpodobně Praha), budeme osobně velmi rádi - může to být příležitost si o dalším směřování činnosti svazu promluvit osobně.

Ti kteří nepřijedou - budeme rádi, když změny podpoříte v rámci internetového hlasování.


Na shledanou

Otto Kočí
Pavel Bartůněk

Titulek: Výzva Vložil: Klára Šacherová Dance TAppers Blansko Datum: 10.02.2014

Dobrý den, omlouvám se za pozdní odpověď, ale i technika je jen technika a dnes jsem zjistila, že můj odeslaný email nebyl odeslán. Po přečtení odpovědí musím zcela souhlasit s pí. Hejnovou. Ale jak všichni víme, příspěvky do CDO jsou nemalé, co z nich má stepařská sekce nemluvě. Samozřejmě pokud bude cokoliv potřeba, i zástupci Blanska sou k dispozici. Ješte jednou se omlouvám za pozdní odpověď
S pozdravem
Klára Šacherová
Dance Tappers Blansko

Titulek: Re: Výzva Vložil: K. Šacherová Datum: 10.02.2014

Zástupci Blanska JSOU / nikoliv sou - překlep/ k dispozici.

Titulek: Fidgety Feet Vložil: Lenka Hejnová Datum: 26.01.2014

Já osobně jsem pro myšlenku, aby svaz podporoval všechny aktivity, které jsou některé kluby schopny zorganizovat ( festivaly + soutěže) a pokud by byl někdo tak silný, že by vyhádal peníze i pro tyto akce od CDO, kam cpeme peníze, tak by to bylo úžasné, protože si toho vážím a obdivuji, jak jsou v poslední době soutěže zorganizované. Té podzimní pohárovky a i Pražského poháru mi je líto, že se nekoná, protože my jsme těchto soutěží využívali pro naše začátečníky všeho věku :-), kteří zatím nemají na mistrovství šanci konkurovat, natož se prodrat do finále.

Zachování svazu podporuji, pakliže bude svaz schopen finančně přispívat organizátorům našich společných stepařských akcí (pohárovky + festivaly). Podporuji myšlenku pokusu získat peníze od CDO ( jeden rok nám dali reprezantační trička na MS a pak už skutečně NIC) nebo jsme schopni vybírat od našich svěřenců příspěvky do ČMSS, ale pokud budeme platit dál i do CDO, tak asi víc jak 100 Kč si nebudu moct dovolit od rodičů vybírat. Letošní příspěvky jsme zaplatili. Doufám, že ostatní také !!!! a v případě rozpuštění ČMSS doufám, že tyto peníze dostane letošní pořadatel MR.

Akcí ČMSS ( soutěže,festivaly) se určitě budeme zúčastňovat nadále, pokud nám termín nebude kolidovat s akcemi naší mateřské školy - ZUŠ, protože polovina dětí je zároveň žáky tanečního oboru a občas se některé termíny kryjí ( např. letos květnový nový festival v Plzni).

Děkuji za veškeré aktivity pro všechny české stepaře a přeji hodně zdaru.

L.Hejnová

Titulek: Taneční studio NO FEET Vložil: Martina Konečná Datum: 22.01.2014

Dobrý den, Otto,

reaguji na výzvu české stepařské obci, kterou jste s panem Bartůňkem před několika dny rozesílali.

Rozhodně jsem pro se do věci aktivně zapojit a souhlasím s Vašimi návrhy. Za NO FEET bych byla styčný důstojník přímo já, takže jsem připravena do akce.

Jakmile bude možnost něco konkrétního udělat, dejte prosím vědět.

Budu se těšit na další zprávy o vývoji situace.

S pozdravemMartina Konečná
Taneční studio NO FEET
martina@nofeet.cz
+420 737 123 346

Titulek: TS Puls Opava Vložil: Jana Vondálová Datum: 21.01.2014

Zdravím z Opavy

a ráda se jednání o další činností ČMSS zúčastním. Byla jsem u zrodu organizace a myslím si, že jsem pro ni i dost udělala, takže mi není lhostejná. Je však nutné jí dát nové poslání, které by zastřešilo stepařské aktivity a hlavně osobnost, kterou by všichni akceptovali.

Jana Vondálová
TS Puls Opava

Titulek: Ano! Vložil: Ludmila Pohankova Datum: 20.01.2014

Netreba se dlouze rozepisovat. Jsem stejneho nazoru a vyzva ma mou plnou podporu.
Je potreba s vecmi pohnout a zatrast!

Titulek: Výzva Vložil: Otto Kočí Datum: 17.01.2014

Dobrý den všem, budeme rádi pokud se k dané situaci a návrhům vyjádříte také zde veřejně. Děkujeme za Vaši konstruktivní diskuzi.

Titulek: Re: Výzva Vložil: Zdeněk Pilecký Datum: 18.01.2014

ahoj Otto, zdravím i Bartůňkovy a sympatizuji s výzvou.

je hezké, že si „cash flow“ někdo konečně všiml. stojím sice tradičně mimo svaz, ale to hlavně z důvodů jiných, než jsou bolesti vámi zmiňované. zajímá mě totiž spíše step jako svébytné umění na divadle a ve spojení s jazzovými session, než sportovní-závodní-soutěžní forma, kterou, jak i z výzvy vyplývá, chcete řešit především.

jsem osobně přesvědčen o jedné pravdě: stepaři – členové stepařských klubů – následují v 98% příkladu svých vedoucích. proto naše scéna vypadá, jak vypadá.

sám jsem se kdysi pustil do organizace stepařské soutěže Pražský pohár. důvodem byla prozaická okolnost, že se při takové příležitosti mohl soutěžícím představit některý z předních amerických stepařů, které jsem zval do poroty. oslavy Dne stepu, kterých se vždy zahraniční stepař účastnil, většinu klubů v republice nezajímaly a ani jejich vedoucí, tím méně stepaři členové, se na tanečníky ze země původu stepu nepřijeli podívat. zkusil jsem tedy využít soutěživosti členů a přilákat je na pohár, kde by dobré zahraniční stepaře potkali. pohár už jsem, jak víte, pořádat přestal, protože moje kalkulace nevycházela. kluby, které se účastnily pravidelně bylo lze spočítat většinou na prstech jedné ruky a brzy si začaly stěžovat, že vlastě soutěží stále jen mezi sebou.

pravda je taková, že soutěž bez postupu na mistrovství světa vlastně většinu klubů nezajímala.to si neztěžuji, já si všechny své akce se zahraničními lektory užil. berte to jako můj náhled na stávající stav.

držím palce a přeji hezký den

Zdeněk Pilecký
taneční studio ZIG-ZAG tap & swing
zástupce Mezinárodní stepařské asociace ITA
www.zig-zag.cz
www.tapdance.org

Záznamy: 1 - 9 ze 9

Přidat nový příspěvek