Otevřený dopis vedení CDO

 

V Plzni dne 13. 4. 2015

Vážení a milí kolegové.

Jsme, z Vašeho rozhodnutí, organizátory Mistrovství ČR ve stepu. Když jsme na podzim minulého roku rozvažovali účast ve výběrovém řízení, odpověděli jsme si na řadu otázek, pro se o organizování MČR ucházet. Bohužel s blížícím se termínem soutěže, a po komunikaci s Vámi, se objevila další proč.

 

Dovolte, abychom se Vás na několik proč zeptali.

 

Proč CDO, která disponuje nemalou částkou z členských příspěvků, nehradí žádné náklady spojené s organizováním MČR?

Proč odměny funkcionářů CDO (porotci, vedoucí soutěže, sčitatelé atd.) hradí organizátor a ne CDO?

Proč je organizátor povinen akceptovat moderátora soutěže, který je nasazen Výkonnou radou CDO, jeho odměnu odvést ve prospěch CDO a dokonce může být organizátor za práci moderátora sankcionován?

Proč nemá CDO jednotné diplomy a medaile pro všechny své soutěže, alespoň na úrovni MČR?

Proč se CDO jako pořadatel „zavazuje“ vůči organizátorovi, ve třech bodech, a organizátor „je povinen“, v padesáti bodech?

Proč organizátor hradí náklady spojené s přepravou oficiálního banneru CDO z předešlého místa konání soutěže CDO?

Proč nás podpořil Českomoravský stepařský svaz svým zájmem o stav příprav a dokonce zajistil financování zahraničních porotců? CDO nám od výsledků výběrového řízení (ze dne 13. 11. 2014) poslala před týdnem návrh propozic a (10. 4. 2015) smlouvu ve věci spolupráce? Trochu málo od pořadatele.

 

Mohla by následovat další proč, ale už jenom jedno.

 

Proč alespoň něco nezměnit a zpříjemnit tak práci organizátorům? Proč?

 

Protože i příští rok si někdo řekne: Proč NEorganizovat MČR ve stepu.

 

Petr Borovský, předseda K.R.O.K. o.s.

 

Komentář step.cz:

Otázky zůstaly vyslyšeny a odpovědí se ujala paní Miluše Petrová, prezidentka CDO. Na její reakci a odpovědi reagoval dále Otto Kočí, prezident stepařské asociace ČMSS - všechny reakce také zveřejňujeme.

Reakce paní Miluše Petrovové, prezidentky CDO


Legenda:

Petr Borovský, předseda K.R.O.K. o.s.  |  Miluše Petrová, prezidentka CDO |  Otto Kočí, prezident ČMSS

 

Jsme, z Vašeho rozhodnutí, organizátory Mistrovství ČR ve stepu. Když jsme na podzim minulého roku rozvažovali účast ve výběrovém řízení, odpověděli jsme si na řadu otázek, proč se o organizování MČR ucházet. Bohužel s blížícím se termínem soutěže, a po komunikaci s Vámi, se objevila další proč.

Vaše proč pramení  z neznalosti prostředí a nastavených systémů CDO, které jsou dané na určité období. Ani já se vším nesouhlasím, ale o systému rozhoduje prezídium a není tedy v kompetenci prezidenta to v průběhu voleného období měnit. Systém je nastaven tak, aby pravidla platila pro všechny stejně, a to jak pro všechny disciplíny, tak pro všechny organizátory. Dále vaše proč vyplývá z faktu, že jste specifickou skupinou, která má bohužel v rámci CDO pouze jednu soutěž za rok. Berte, prosím, v úvahu, že CDO musí ročně obstarat 12 ligových a celkem 20 formačních soutěží a DLE, na kterých bylo a bude rozdáno formou hotovosti a formou dárků celkem cca 600 000 Kč. Dále je nutné zdůraznit, že CDO registruje 10 000 tanečníků a dalších 5 000 neregistrovaných soutěžících, stepařů je cca 500 /omlouvám se, ale nevím nyní z hlavy přesné počty/. CDO má pod sebou 14 tanečních disciplín, stepaři jsou jednou z nich. Samozřejmě si každého člena velmi vážíme, ale ráda bych jen, abyste si uvědomili, jak velký systém je nutné obhospodařit.  

Dovolte, abychom se Vás na několik proč zeptali.

Proč CDO, která disponuje nemalou částkou z členských příspěvků, nehradí žádné náklady spojené s organizováním MČR?

Nevím, kde jste k tomuto závěru přišel, ale opravdu se mýlíte. CDO se na podpoře soutěží podílí velkou měrou. CDO vám dodá Stage – banery /mimochodem, převoz a platbu převozu si odsouhlasili sami organizátoři, jedná se podle mých informací o částku cca 500 Kč/ a pomůže s podporou cen. Na MČR dostane každá vítězná formace v každé věkové kategorii interaktivní bednu do svého studia a dále nejlepší choreografie dne, kterou určí porota, dostane šek v hodnotě 10 000 Kč. Dále dostanete oficiální spot CDO a oficiální flash mob CDO k prezentaci a obohacení programu. Postaráme se o prezentaci na facebooku, na webu CDO atd. a toto vše opět něco stojí.
Členský příspěvek 300 Kč mi nepřijde nikterak závratný už vzhledem k tomu, kolik se platí v ostatních organizacích, svazech, či klubech.

Stage - bannery,  odměny pro vítězné formace, oficiální spot CDO, flash mob CDO, prezentace na FB a webu CDO apod. - nám pronájem sportovní haly, náklady na porotce, sčitatele a další a další náklady, které jsou v úhrnu cca 180 - 220 ti. na pořádání MČR Tap nezajistí. Pormiňte, to jsou dobré nadstavby, to není nutnost pro organizaci.

Jak to tak jak píšete - CDO se podílí POUZE na PODPOŘE soutěží a to takovým způsobem, že to použije pro 20 - 30 jiných soutěží. To organizátorovi jistě zajistí standardizovanou podobu pozadí stage - ovšem přímé finanční náklady neprokryje.

Když nemáte dostatečné finanční krytí v rozsahu 100 - 150 tis. a současně spočítáte přímé platby na příspěvcích všech soutěžních stepařů + platby za členství klubů je vám jasné že tyto prostředky mohli být využity efektivnějším způsobem.

DODATEK: web CDO je váš - prezentace tam nestojí nic vyjma nákladů na webhosting, redakční systém a správu - to nejsou žádné velké částky, na Facebooku pokud vím neprobíhá placená propagace, jen umístění na FB CDO stránku ..

Proč odměny funkcionářů CDO (porotci, vedoucí soutěže, sčitatelé atd.) hradí organizátor a ne CDO?

CDO vám dává k dispozici celý funkční systém – registrační, sčítací. Dodá proškolené funkcionáře, kteří jsou odpovědni za funkční harmonogramy a hladký průběh soutěže. A co je hlavní, dodá soutěžící. Celý tento systém něco stojí a ten hradí CDO.

Ano CDO dodá systémy - nevidím v něm ovšam takovou hodnotu při dnešních webových technologiích - to nejsou složité věci a pokud stáli v rozpočtu CDO velké peníze, pak si myslím že zbytečně.

Proškolené funkcionáře - ano dodá, ale zaplatit je musí organizátor .. to je velký rozdíl ..

A promiňte - to že CDO organizátorům dodá soutěžící - to je zcela mimo. Stepařské soutěže a stepařské kluby se již od roku 1989 organizují zcela samostatně s 20-letou historií stepařského svazu. Vy nám soutěžící nedodáváte - stepaři jezdí na MČR proto, že jezdili od roku 1989, kdy bylo první soutěžní setkání stepařů a následně MČR vyhlašované naším svazem. Obvykle to bývá tak, že se stepaři do CDD do-registrují, aby mohli soutěžit na mezinárodní úrovni. CDO není "zdrojem stepařů". Stepaři jsou v CDO proto, že musí a nemají jinou možnost - ne proto, že by díky CDO začali stepovat a soutěžit .. Stepaři a tento žánr v CDO nevyznikl, vy jste ho převzali.

Stepařské MČR bylo zajišťováno a organizováno již před tím, než vzniklo ČMTO a následnická organizace CDO.

Pokud celý systém něco stojí a ten hradí CDO, proč CDO vykazuje zisk podle Výkazů zisků a ztrát v letech 2013 0,4 mil. Kč a v roce 2014 přes 1,1 mil. Kč ?

Proč CDO, jako nezisková organizace, vykazuje zisk a organizátor vašeho (našeho) MČR Tap si stabilně a každý rok standardně zoufá, kde sehnat a vyžebrat 150 tis. na jeho hladký průběh??

Garantuji Vám, že drtivá většina stepařů NECHCE být v CDO, jen MUSÍ být v CDO - to je významný rozdíl.

 

Proč je organizátor povinen akceptovat moderátora soutěže, který je nasazen Výkonnou radou CDO, jeho odměnu odvést ve prospěch CDO a dokonce může být organizátor za práci moderátora sankcionován.

Opět tato otázka pramení z neznalosti historie soutěží CDO. Někteří moderátoři byli tak strašní, že se postupem času došlo k jednotnému moderátorovi. Mýlíte se, o moderátorovi nerozhoduje Výkonná rada, ale prezídium. Cena je za kvalitu, kterou Tereza Tobiášová zajišťuje jako moderátorka televizní stanice Očko a Fajn rádia a mohu vás ujistit, že jsme domluvili velmi slušnou cenu, která se původně pohybovala daleko jinde.

Nerad bych zveřejňoval jakoukoliv částku, kterou vyžaduje moderátor akcí CDO, ovšem pokud se podíváte na tržní svět kolem nás, dobrý moderátor lze pořídit za 1/2 této částky, bez toho, aby kvalita výrazně poklesla - máme také zkušenosti s pořádáním nesoutěžních akcí.

Je fajn si to smluvně zajistit u organizátora, horší je to už hradit z kapsy organizátora.

 

Proč nemá CDO jednotné diplomy a medaile pro všechny své soutěže, alespoň na úrovni MČR?

Protože děti nechtějí dostávat stále stejné diplomy. Soutěžící absolvují tři kola soutěží a dále tančí i na několika MČR. O tom opět rozhodlo historicky vedení CDO.

Myslím že organizátor se ptal hlavně, proč CDO nepomůže finančně s touto položkou organizátorovi - prostředků posílají stepaři do CDO ročně poměrně dost a to již řadu let ..

 

Proč se CDO jako pořadatel „zavazuje“ vůči organizátorovi, ve třech bodech, a organizátor „je povinen“, v padesáti bodech?

Nikoho do organizování soutěží nenutíme. Pokud by byly soutěže prodělečné, jistě by nebyl o organizaci soutěží CDO takový zájem. Závazky organizátorů vyplynuly opět historickým vývojem a jde pouze o zvýšení kvality soutěží CDO a ne o buzeraci pořadatelů. Konkurence je nemilosrdná a CDO musí udržovat kvalitní úroveň soutěží. Opět ale musím zdůraznit, že stepaři jsou jistou výjimkou…..

Do organizace jistě nenutíte je to svobodné rozhodnutí každého subjektu. Jestli však chcete naznačit, že na organizaci MČR Tap je možné dokonce vydělat - to opravdu není ekonomicky možné při znalosti počtu reálných soutěžících (realita 400 - 450 stepařů), nastavených platbách za startovné a zájmu veřejnosti (diváci) a regulaci vstupného.

Z reálné ekonomiky nepokryjete ani reálné náklady - takže musí přicházet na řadu granty - veřejné peníze, nebo sponzorské dary firem většinou rodičů stepařů, protože o návratnosti desítek tisíc nemůže být z efektu propagace na akci řeč.

Organizovat soutěžně a divácky škálovatelné soutěže, kde může jevištěm projít + 500 až
+ 1 000 soutěžících a hledištěm stejný počet diváků samozřejmě může být dokonce v zisku - a velmi pravděpobodně je. MČR Tap by však muselo být ekonomické perpetum mobile, aby to bylo možné.

Zájmu o orgnizaci soutěže jiných žánrů se základnou v řádu jednotek tisíc registrovaných členů se nedivíme. Divíme se tomu, že CDO připustí, aby na tomto vydělávali soukromé subjekty a neumožní menšinovým žánrům z CDO odejít. Žánr se základnou 400 - 500 soutěžících neufinancujete při jedné akci.

 

Proč organizátor hradí náklady spojené s přepravou oficiálního banneru CDO z předešlého místa konání soutěže CDO?

Již jsem odpověděla – viz. výše

Proč nás podpořil Českomoravský stepařský svaz svým zájmem o stav příprav a dokonce zajistil financování zahraničních porotců? CDO nám od výsledků výběrového řízení (ze dne 13. 11. 2014) poslala před týdnem návrh propozic a (10. 4. 2015) smlouvu ve věci spolupráce? Trochu málo od pořadatele.

Znovu opakuji, do organizace soutěží CDO nikoho nenutíme. Domnívala jsem se, že když jste se do výběrového řízení přihlásili, byli jste o všem Andreou Myslivečkovou nebo jinými informováni včetně všech rizik a případných problémů. Všechny informace jste měli v  podkladech k přihlášce do výběrového řízení a ve všech ostatních dokumentech. Byla jsem informována, že máte rozjednané nějaké granty a že máte s organizací festivalů jisté zkušenosti.

Nedpověděla jste paní Petrová na položenou otázku, proč:

  • ČMSS mohlo podpořit organizátora úhradou nákladů na zahraniční kvalitní porotce ve výši 30 tis. Kč, ačkoliv náš roční rozpočet činí cca 100 tis. Kč a to ještě velmi nejistě a

  • CDO podpořilo přímo finančně MČR částkou 0 Kč na úhradu přímých nákladů, ačkoliv roční rozpočet CDO je ve výši cca 4 - 5 mil. Kč a CDO vykazuje v ekonomických dokumentech zisk ..

Ano, jistě vy uvádíte, že jste podpořilo stage - bannery, registrační a sčítací systémy, funkcionáři, letos také poprvé (to je třeba říci že až letos!) prize money a hodnotné dárky apod. - znovu opakuji to nám sportovní halu a peníze na tým nezaplatí.

 

Mohla by následovat další proč, ale už jenom jedno.

Proč alespoň něco nezměnit a zpříjemnit tak práci organizátorům? Proč?

Protože i příští rok si někdo řekne: Proč NEorganizovat MČR ve stepu.

Pokud jsem dobře informována, Andrea by i nadále stepařské soutěže pořádala, ale byla znechucena kritikou z řad konkurenčních stepařských souborů a tedy chtěla dát příležitost někomu jinému……dle mého názoru byly její soutěže na velmi dobré úrovni.

Vy se osobně znáte s Andreou Myslivečkovou, Andrea je také viceprezident za Prahu v CDO. Jistě od ní musíte znát i její osobní a studiové finanční těžkosti s pořádáním MČR Tap v minulosti.

Překvapuje mne, že toto od ní nevíte.

 

Petr Borovský, předseda K.R.O.K. o.s.


 

Na závěr mi dovolte vyjádřit odvážnou myšlenku, kterou však máme již ve stepu všichni dlouho v hlavách:

  • umožněte nám a podpořte nás v úsilí se osamostatnit vůči CDO abychom mohli být partnerem IDO napřímo - ujišťuji vás, že jsme schopni být partnerem mezinárodní organizaci stejně dobře jako CDO a hlavně: budeme mít v tap soutěžní komunitě oprávněný pocit, že peníze zaplacené na členských příspěvcích končí ve správných rukách a nákladech: tj. krytí pořádaných akcí. Na soutěžení ve stepu, vyjma opravňující licence na nominace na zahraniční soutěže, nemáte v ČR patent - organizovali jsme se již před vámi. Jsme organizovaní, disponujeme základem 8 - 10 stepařských škol, které mají mladé, jazykově vybavené lidi nadšené pro svůj step a jeho organizaci.

  • pro tuto myšlenku svědčí i fakt, že deklarujete a reálně nám poskytujete v TAP departementu volnost v rozhodování, nominace poroty apod. - jsme rádi, že nám umožňujete se podílet na rozhodování - děláme to rádi a na rozdíl od různých úhrad nákladů na jednání prezidia a jiných orgánů apod. - to děláme zadarmo. Jsme rádi že na nás necháváte práci, nejsme rádi že finance přichází do CDO.

  • Byli bychom však ještě raději - kdybychom mohli o sobě rozhodovat zcela samostatně.