Metodika stepu na DVD, Radek Balaš, Praha 2013

Metodika stepu na DVD, Radek Balaš, Praha 2013
Metodika stepu, Radek Balaš, Praha 2013
Původ stepu, jeho historie terminologie, technika a praktická cvičení.
Zpracoval Radek Balaš | Doplněné vydání – Praha 2013 | Vydal: Otto Kočí | www.stepovani.cz
 
Metodiku stepu tvoří 2 výuková DVD o celkové délce 105 minut a kniha - skripta. První verze metodiky stepu byla vydána v roce 1982 jako scriptum Divadelní fakulty JAMU  Brno. Základ metodiky tvořily zpočátku převážně poznámky pořízené při soukromém studiu Radka Balaše. V porovnání se současnou dostupnou světovou literaturou se autor opíral o pedagogické výsledky svých učitelů Bohumila Augutina a Franka Towena. Zejména Towenovy konzultace určily konečnou podobu první verze metodiky.